Instytut Rozwoju Mediacji

Zasadniczym celem Instytutu Rozwoju Mediacji jest upowszechnianie mediacji jako formy rozwiązywania sporów.

Zakres działalności:

– prowadzenie badań naukowych dotyczących mediacji

– prowadzenie programów pilotażowych mających na celu rozwój mediacji

– organizacja konferencji, seminariów oraz szkoleń z zakresu mediacji

– promocja mediacji

– merytoryczne wsparcie czynnych zawodowo mediatorów

– doradztwo dla kandydatów dla mediatorów

– certyfikacja szkoleń mediacyjnych

– wydawanie publikacji naukowych na temat mediacji